Posted on

معرفی داده ها در SAS

معرفی داده ها با صفحه کلید:

برای وارد کردن داده ها در نرم افزار sas با استفاده از صفحه کلید از دستور زیر استفاده می کنیم:

Data dataname;

Input varname;

Cards;

data

run;

به جای dataname نام داده ها وارد می شود. نام متغیر به جای varname می نشیند. اگر متغیر رشته ای باشد بعد از آن علامت ($) گذاشته و با یک فاصله از نام متغیر آن را می نویسیم. برای وارد کردن چند متغیر به صورت همزمان نام  متغیرها را با یک فاصله  از هم جدا می کنیم. بعد از وارد کردن دستور cards داده ها وارد می شوند. می توان به جای دستور cards از دستور Datalines نیز استفاده کرد.دستور Run (;) پایان داده ها را نشان می دهد. در تصویر زیر نمونه ای از ورود داده ها در نرم افزار sas را مشاهده می کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *