Posted on

Regression with SAS -1

مقدمه

این کتاب الکترونیک کتاب اول از چهار کتابی است که عناوین متفاوتی درباره استفاده از نرم‌افزار SAS در تحلیل رگرسیون را پشتیبانی می‌کند. باید تأکید کرد که این کتاب درباره تحلیل داده‌ها بوده و روش تحلیل رگرسیون را با استفاده از SAS نشان می‌دهد. برخلاف کتاب‌های آماری که اساس ابتدایی رگرسیون را پوشش می‌دهند. فرض این کتاب بر این است که شما اطلاعات ابتدایی در مورد رگرسیون داشته و از کتاب دیگری به‌عنوان منبع آموزشی استفاده می‌کنید. این کتاب برای اجرای اطلاعات شما از رگرسیون و ترکیب آن بااطلاع از SAS و اجرای دستورات برای فهم و تفسیر تحلیل رگرسیونی طراحی‌شده است.

این کتاب رگرسیون ساده و چندگانه را شامل می‌شود. همچنین آنچه باید برای آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل انجام داد را پشتیبانی می‌کند به‌عنوان‌مثال چک کردن داده‌ها، آشنا شدن با فایل داده‌ها و آزمون توزیع متغیرها. اصول پایه رگرسیون ساده و چندگانه ارائه‌شده است و اهمیت بررسی، چک کردن و شناسایی داده‌ها قبل از پذیرش نتایج تحلیل را نشان خواهیم داد. در اصل امیدواریم بتوانیم نشان دهیم که نتایج تحلیل رگرسیونی شما بدون بررسی بیشتر می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده‌ای به دنبال داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *