Posted on

Descriptives in Spss

روش Descriptives خلاصه آماری تک متغیره برای چند متغیر را در یک جدول گزارش می­کند و مقادیر استاندارد شده ( مقادیر z) را محاسبه می­کند. متغیر ها را می­توان بر اساس اندازه میانگین آن­ها ( به ترتیب صعودی یا نزولی)، حروف الفبا و با ترتیب انتخاب متغیرها (پیش فرض نرم­افزار) مرتب کرد. با ذخیره مقادیر z در پنجره Data editor به عنوان متغیر جدید به مجموعه  داده اضافه می­شود و برای رسم نمودار، لیست داده­ها و تحلیل در دسترس هستند. وقتی متغیرها واحد متفاوتی دارند ( برای مثال سرانه تولید ناخالص داخلی و درصد سواد) مقدار z برای هر متغیر مقداری بدون واحد است که امکان مقایسه متغیرها را فراهم می­کند.

مثال. اگر مشاهدات شامل کل فروش روزانه برای هر عضو از یک فروشگاه باشد (برای مثال یک متغیر برای فروش Bob، یک متغیر برای فروش Kim و یک متغیر برای فروش Brian) که روزانه به مدت چند ماه جمع­آوری شده است روش Descriptives میانگین فروش روزانه برای هر عضو فروشگاه را محاسبه می­کند. همچنین می­توان نتایج را از بالاترین میانگین فروش تا پایین­ترین میانگین فروش مرتب کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *