درباره ما

آمار علمی که همه رشته ها نیازش دارند و حداقل یه درس دو واحدی به نام آمار پاس میکنن اما یه سوال مشترک که همه از بچه های رشته آمار میپرسن اینه که: آمار به چه دردی میخوره؟؟

مطمئنا تو مقاطع بالاتر و پایان نامه و پروژه که برای تحلیل داده ها سر و کارشون به آمار بر میخوره یه جورایی جواب سوالشون را میگیرن!!

اما آیا اون دو واحد درس آمار جواب نیازشون را میده؟؟

با توجه به اینکه تحلیل آماری حتی برای خود بچه های آمار هم به اون صورت عملی و کار با نرم افزار ها و تفسیر نتایج نیست و بیشتر کتاب ها و مباحث را به صورت تئوری آموزش میدن نیاز به آموزش عملی نرم افزار ها احساس میشه. هدف سایت AMARS آموزش عملی تحلیل داده ها و تفسیر آن هاست.